Det lokale eltilsyn
Informasjonsfilm

Informasjonsfilm for Det lokale eltilsyn og Haugaland Kraft om komfyrbrann. Filmen vises på egen stand under festivalen hvor det er mulig å vinne ulike festivalrelaterte premier.

"Eine Kleine Nachtmåltid" ble nominert til Gullsild for reklameåret 2017

Back to Top