Håpstreet
Kryssfiner, interiør
Siste del av Håpstreet for Solstrand Barnevernsenter som ble påbegynt høsten 2015 og ferdigstilt våren 2017.

1. Konseptskisser
2. CNC 
3. Montering
4. Liming og pussing
Back to Top