Haugaland Kraft 
Illustrasjoner Årsrapport

Illustrasjoner for årsrapport laget av projiserte stills på ulike flater ved hjelp av videomapping.

Back to Top