Karmøy Kino
Visuell Identitet
1. Logo
2. Bekledning for ansatte/Employee clothing
3. Produkter/products
4. Illustrasjoner: Cinemascots
Back to Top